Inter School Past Debaters Competition organized by Vidyartha College media unit

“Annual Inter School Past Debaters Competition” organized by Vidyartha College media unit

VCK 0001
VCK 0001

VCK 0002
VCK 0002

VCK 0003
VCK 0003

VCK 0004
VCK 0004

VCK 0005
VCK 0005

VCK 0006
VCK 0006

VCK 0007
VCK 0007

VCK 0008
VCK 0008

VCK 0009
VCK 0009

VCK 0010
VCK 0010

VCK 0011
VCK 0011

VCK 0012
VCK 0012

VCK 0013
VCK 0013

VCK 0014
VCK 0014

VCK 0015
VCK 0015

VCK 0016
VCK 0016

VCK 0017
VCK 0017

VCK 0018
VCK 0018

VCK 0019
VCK 0019

VCK 0020
VCK 0020

VCK 0021
VCK 0021

VCK 0022
VCK 0022

VCK 0023
VCK 0023

VCK 0024
VCK 0024

VCK 0025
VCK 0025

VCK 0026
VCK 0026

VCK 0027
VCK 0027

VCK 0028
VCK 0028

VCK 0029
VCK 0029

VCK 0030
VCK 0030

VCK 0031
VCK 0031

VCK 0032
VCK 0032

VCK 0033
VCK 0033

VCK 0034
VCK 0034

VCK 0035
VCK 0035

VCK 0036
VCK 0036

VCK 0037
VCK 0037

VCK 0038
VCK 0038

VCK 0039
VCK 0039

VCK 0040
VCK 0040

VCK 0041
VCK 0041

VCK 0042
VCK 0042

VCK 0043
VCK 0043

VCK 0044
VCK 0044

VCK 0045
VCK 0045

VCK 0046
VCK 0046

VCK 0047
VCK 0047

VCK 0048
VCK 0048

VCK 0049
VCK 0049

VCK 0050
VCK 0050

VCK 0051
VCK 0051

VCK 0052
VCK 0052

VCK 0053
VCK 0053

VCK 0054
VCK 0054

VCK 0055
VCK 0055

VCK 0056
VCK 0056

VCK 0057
VCK 0057

VCK 0058
VCK 0058

Ш^¢æ،ˆ»‡Z·•°´ø’þ8/ÆoüF‡ÿÑù¦Jڗ¦†šF¼0ÜĤµž›ýp»™RDj[U¢ÔtѱóðÄV5Œ!a%QôyJ¦ gµÉµüMúcVì¯%<1ÌöïÆÓ9z)›ÙÀ°ÑiiŠî줐0,4⥨žyj)#æwŠ·Ý“Fì„õÅ9"š-„šékÒ«¼³ t›mä–Ó¡~êhûòû8ʍ¾rÓçwaý¿ÄžÞ¬‚ZZŸÚTªNµ0U×íœ{-«ÿéä¯æ2
Ш^¢æ،ˆ»‡Z·•°´ø’þ8/ÆoüF‡ÿÑù¦Jڗ¦†šF¼0ÜĤµž›ýp»™RDj[U¢ÔtѱóðÄV5Œ!a%QôyJ¦ gµÉµüMúcVì¯%<1ÌöïÆÓ9z)›ÙÀ°ÑiiŠî줐0,4⥨žyj)#æwŠ·Ý“Fì„õÅ9"š-„šékÒ«¼³ t›mä–Ó¡~êhûòû8ʍ¾rÓçwaý¿ÄžÞ¬‚ZZŸÚTªNµ0U×íœ{-«ÿéä¯æ2

VCK 0060
VCK 0060

VCK 0061
VCK 0061

VCK 0062
VCK 0062

VCK 0063
VCK 0063

VCK 0064
VCK 0064

VCK 0065
VCK 0065

VCK 0066
VCK 0066

VCK 0067
VCK 0067

VCK 0068
VCK 0068

VCK 0069
VCK 0069

VCK 0070
VCK 0070

VCK 0071
VCK 0071

VCK 0072
VCK 0072

VCK 0073
VCK 0073

VCK 0074
VCK 0074

VCK 0075
VCK 0075

VCK 0076
VCK 0076

VCK 0077
VCK 0077

VCK 0078
VCK 0078

VCK 0079
VCK 0079

VCK 0080
VCK 0080

VCK 0081
VCK 0081

VCK 0082
VCK 0082

VCK 0083
VCK 0083

VCK 0084
VCK 0084

VCK 0085
VCK 0085

VCK 0086
VCK 0086

VCK 0087
VCK 0087

VCK 0088
VCK 0088

VCK 0089
VCK 0089

VCK 0090
VCK 0090

VCK 0091
VCK 0091

VCK 0092
VCK 0092

VCK 0093
VCK 0093

VCK 0094
VCK 0094

VCK 0095
VCK 0095

VCK 0096
VCK 0096

VCK 0097
VCK 0097

VCK 0098
VCK 0098

About Derrick Jayasinghe

Check Also

Champions of Support: Appreciating St. Peter’s College Rugby Sponsors at the 2024 Felicitation Ceremony

By Theara Hallock 26th May 2024 St. Peter’s College, the defending double champions of school …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
error: Content is protected !!